Projekty unijne

Dowiedz się więcej

Projekty Unijne

Promocja innowacyjnego oprogramowania DeepFlow na rynkach zagranicznych w celu intensyfikacjidziałalności eksportowej przedsiębiorstwa

Realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości w ramach programu Go to Brand 2019-2020.

Przedmiotem projektu jest uczestnictwo Spółki w branżowym programie promocji dla branży IT/ICT w celupromocji na rynkach zagranicznych marki DeepFlow.

Zwiększenie konkurencyjności KPLabs sp. z o.o. na rynku polskim i zagranicznym poprzez wypromowanie marki produktowej DeepFlow.

Okres realizacji projektu

05.04.2019-31.12.2020

Wartość projektu

329 700,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

247 275,00 PLN

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Rzeczpospolita Polska

Inteligentny komputer pokładowy dla nano- i mikrosatelitów o zwiększonej niezawodności i mocy obliczeniowej, umożliwiający samodzielną diagnozę satelity przy użyciu technik uczenia maszynowego w celu wykrywania anomalii na podstawie danych telemetrycznych.

Realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach naboru wniosków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka "Technologie Kosmiczne".

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego komputera pokładowego dla nano- i mikrosatelitów (od 1 do 100 kg) o zwiększonej niezawodności działania w przestrzeni kosmicznej oraz inteligentnego wykrywania anomalii w danych telemetrycznych.

Zwiększenie konkurencyjności KPLabs sp. z o.o. na rynku polskim i zagranicznym poprzez rozszerzenie oferty produktowej o innowacyjny komputer pokładowy dedykowany nano- i mikrosatelitom.

Okres realizacji projektu

01.05.2020 – 31.12.2023

Wartość projektu

9 594 147,88 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

6 648 784,36 PLN

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Opracowanie uczącego się systemu inteligentnej analizy obrazu poprawiającego efektywność miejskiego monitoringu wizyjnego (CityEye).

Realizujemy projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie prototypu innowacyjnego systemu miejskiego inteligentnego monitoringu wizyjnego CityEye opartego na autorskich rozwiązaniach z zakresu stereowizji i uczenia maszynowego. System będzie charakteryzował się wysoką skutecznością analizy obrazu w trudnym środowisku miejskim dzięki zaawansowanym algorytmom identyfikacji obiektów i ich śledzenia.

Zwiększenie konkurencyjności KP Labs sp. z o.o. na rynku polskim i zagranicznym poprzez wprowadzenie do oferty systemu zwiększającego skuteczność miejskiego monitoringu w detekcji potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń, poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia.

Okres realizacji projektu

01.07.2017 – 30.06.2019

Wartość projektu

4.230.356,05 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

2.827.966,64 PLN

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Śląskie
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Innowacyjny system hiperspektralny do obserwacji Ziemi (HyperCam) o podwyższonej rozdzielczości spektralnej umożliwiający automatyczne przetwarzanie i selekcjonowanie danych satelitarnych na orbicie w oparciu o nowe algorytmy segmentacji i klasyfikacji obrazów satelitarnych wykorzystujące głębokie sieci konwolucyjne.

Realizujemy projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie Innowacyjnego systemu hiperspektralnego do obserwacji Ziemi (HyperCam) o podwyższonej rozdzielczości spektralnej umożliwiający automatyczne przetwarzanie i selekcjonowanie danych satelitarnych na orbicie w oparciu o nowe algorytmy segmentacji i klasyfikacji obrazów satelitarnych wykorzystujące głębokie sieci konwolucyjne.

Zwiększenie konkurencyjności Kp Labs sp. z o.o. na rynku polskim i zagranicznym poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnego satelitarnego systemu hiperspektralnego do obserwacji Ziemi umożliwiającego segmentację zdjęć satelitarnych na orbicie.

Okres realizacji projektu

01.01.2018 – 31.12.2023

Wartość projektu

19 287 752,45 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

13 926 303,05 PLN

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Opracowanie nowoczesnej platformy do tworzenia interaktywnych instrukcji szkoleniowych i serwisowych dla maszyn i urządzeń technicznych z wykorzystaniem technologii AR, VR oraz MR.

Realizujemy projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego na skalę światową narzędzia do tworzenia interaktywnych instrukcji szkoleniowych. Dzięki niemu dowolny użytkownik, nawet nie posiadający specjalistycznej wiedzy programistycznej, będzie mógł tworzyć szkolenia, podczas których szkolona osoba w świecie wirtualnym i czasie rzeczywistym będzie mogła zdobywać wiedzę praktyczną z obsługi oraz serwisu maszyn i urządzeń technicznych.

Zwiększenie konkurencyjności KP Labs sp. z o.o. na rynku polskim i zagranicznym poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnego narzędzia do generowania wirtualnych szkoleń. Konkurencyjność KP Labs wzrośnie również poprzez poszerzenie portfolia potencjalnych klientów z obszarów do tej pory nie eksplorowanych, takich jak przemysł maszynowy, którzy zainteresowani będą prostym i szybkim sposobem prowadzenia szkoleń dla swoich pracowników czy klientów.

Okres realizacji projektu

01.09.2018 – 31.08.2020

Wartość projektu

2 933 925,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

1 894 214,43 PLN

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Śląskie
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w dziedzinie elektroniki i technik kosmicznych.

Realizujemy projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w dziedzinie elektroniki i technik kosmicznych.

Zwiększenie konkurencyjności KP Labs sp. z o.o. na rynku polskim i zagranicznym poprzez wybudowanie nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego, umożliwiającego budowanie, testowanie i integrowanie elementów lotnych satelitów w specjalistycznych laboratoriach jak również całkowitej kontroli misji ze stacji naziemnej.

Okres realizacji projektu

01.01.2019 – 31.03.2021

Wartość projektu

15.405.771,71 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

6.932.597,27 PLN

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kontakt

Napisz, zadzwoń lub odwiedź nas osobiście!