Intuition-1

Przetwarzanie obrazów hiperspektralnych na orbicie

Dowiedz się więcej

Intuition-1

Celem misji kosmicznej Intuition-1 jest obserwacja Ziemi za pomocą satelity wyposażonego w hiperspektralny instrument optyczny oraz komputer pokładowy umożliwiający zaawansowane przetwarzanie danych, przy wykorzystaniu konwolucyjnych sieci neuronowych.

Intuition-1

Instrument hiperspektralny

Instrument hiperspektralny do obrazowania Ziemi w paśmie światła widzialnego i bliskiej podczerwieni

Jednostka obliczeniowa

Wysokowydajna jednostka obliczeniowa do przetwarzania obrazów hiperspektralnych na orbicie

Segmentacja danych

Algorytmy do segmentacji danych z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych

Zobacz video

Parametry

Moduł obliczeniowy

Wysokowydajny moduł obliczeniowy 3000 giga operacji na sekundę

Satelita klasy 6U

Wymiary 10 x 20 x 30 cm, a jego waga w przybliżeniu wyniesie 10 kg

Dane hiperspektralne

Zakres światła od 470 nm do 900 nm podzielony na 150 kanałów pozwoli na szczegółową analizę badanego obszaru

Komputer

Superkomputer na pokładzie Intuition-1 pozwoli na segmentację i klasyfikację obrazów hiperspektralnych jeszcze na orbicie.

Dzięki przetworzeniu obrazów z instrumentów na orbicie ma być możliwa co najmniej 100-krotna redukcja ilości danych przesyłanych do stacji naziemnej. Przyczyni się to do skrócenia czasu dostępu użytkownika końcowego do istotnych dla niego informacji pozyskanych przez satelitę. Zdjęcia mogą być wykonywane nawet codziennie, co pozwoli na bieżące monitorowanie sytuacji, np. w czasie powodzi.

Stacja naziemna do prowadzenia komunikacji z przyszłym satelitą powstanie w Gliwicach, w miejscu, gdzie aktualnie znajduje się jedna z dwóch stacji naziemnych do komunikacji z satelitą PW-Sat2.

Zastosowanie pozyskanych danych

Rolnictwo

Klasyfikacja pokrycia terenu i upraw, identyfikacja chorób roślin, monitorowanie biomasy

Leśnictwo

Klasyfikacja lasów, identyfikacja gatunków oraz stanu zdrowia drzew, planowanie zalesiania

Ochrona środowiska

Tworzenie map emisji zanieczyszczeń oraz map skażenia wód i gleby

Kontakt

Napisz, zadzwoń lub odwiedź nas osobiście!