AMMER

Monitoring jakości wody
dla zbiorników śródlądowych

Dowiedz się więcej

Automatyczny oraz zdalny monitoring

AMMER pomaga monitorować jakość wody w zbiorniku, dzięki w pełni zdalnej ocenie koncentracji fitoplanktonu.

  • Dzięki wykorzystaniu zdjęć satelitarnych, ocena koncentracji fitoplanktonu jest w pełni automatyczna oraz zdalna

  • Automatyzacja procesu oraz wykorzystanie zdjęć satelitarnych daje wysoką częstotliwość pomiarów (nawet codziennie dla dużych zbiorników) za ułamek ceny pomiarów laboratoryjnych

  • W połączeniu z aplikacją, pozwala to np. użytkownikom zbiorników rekreacyjnych oraz ich zarządcom rzeczowo oceniać stan zbiornika z dowolnego miejsca

AMMER („Automated Method for Measuring Eutrophication of Inland Water Using Remote Sensing”) był projektem badawczo-rozwojowy zleconym przez Europejską Agencję Kosmiczną, realizowanym w ramach konsorcjum FP Space.

Realizacja projektu

Konsorcjum
FP Space

Główny Instytut Górnictwa

Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica

Zmiany koncentracji fitoplanktonu widoczne w systemie

Skontaktuj się z nami aby przeprowadzić darmowe testy na swoim zbiorniku!

Uruchomienie systemu

Podstawowy algorytm

Uruchamiając system, już od pierwszego dnia możemy wykorzystać algorytmy szerokiego zastosowania, dające przybliżoną informację na temat stężeń

Pomiary laboratoryjne

Następnie, wykorzystując pomiary laboratoryjne wody ze zbiornika, badamy jego charakterystykę i konstruujemy dedykowany dla zbiornika algorytm

Wdrożenie finalnej wersji

Posiadając dedykowany algorytm, uruchamiamy wersję systemu, która dla nowych zdjęć satelitarnych dostarcza precyzyjną informację na temat stężeń

Kompetencje

Kolejne sezony

System może dostarczać pomiary przez wiele sezonów, jednak ze względu na zmieniające się charakterystyki zbiorników, przydatne są okresowe pomiary weryfikacyjne

Działanie systemu

Po uruchomieniu, system AMMER automatycznie pobiera nowe zdjęcia satelitarne i generuje informacje na temat koncentracji fitoplanktonu. Obecnie wykorzystywanym źródłem zdjęć jest program Europejskiej Agencji Kosmicznej Copernicus oraz satelity SENTINEL. To oznacza, że dla większości rejonów Polski, nowe obrazowanie jest dostępne co 5-6 dni.

Dane na temat koncentracji fitoplanktonu są prezentowane w przystępny i w pełni graficzny sposób na mapie. W odróżnieniu od pomiarów laboratoryjnych, koncentracje są widoczne dla całego zbiornika, a nie dla jednego punktu.

Dzięki temu np. osoby korzystające ze zbiorników rekreacyjnych i ich zarządcy mogą wiedzieć w jakim stanie jest cały zbiornik, a nie jedynie jego ograniczony wycinek.

 

Brzmi interesująco?

Skontaktuj się z nami pod adresem ammer@kplabs.pl do końca września 2019 aby przeprowadzić darmowe testy. Otrzymasz wtedy dodatkowe 15% zniżki na zamówienie systemu na sezon 2020 oraz dostęp do danych historycznych dla swojego zbiornika.

Kontakt

Napisz, zadzwoń lub odwiedź nas osobiście!